Liczba odwiedzin strony: 21800 Osób na stronie: 2
 

Kultys Anna, Jabłoński Zenon. Kancelaria
notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 111 poz. 1173 - Warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających (Dz. U. z dnia 14 maja 2004 r.) Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje: § 1.  Jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi", powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:   1)   być uprawnione do prowadzenia czynności sprawdzających, wykonywanych w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;   2)   mieć strukturę organizacyjną zapewniającą przeprowadzenie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej;   3)   posiadać co najmniej jedno akredytowane laboratorium, działające według zasad określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2001, jeżeli czynności sprawdzające obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych;   4)   mieć opracowane i wdrożone procedury określające zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności sprawdzających, w tym także analiz laboratoryjnych;   5)   nie mogą być organizacyjnie powiązane z przedsiębiorcami uczestniczącymi w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej. § 2.  1. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:   1)   dysponować pomieszczeniami i posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przeprowadzonych czynności sprawdzających;...
Monitor Polski 1996 Nr 45 poz. 441 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1996 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1996 r. (M.P. z dnia 24 lipca 1996 r.) Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 109, poz. 523), ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1996 r. wyniosło 928,28 zł.
KRS 0000265604 - ROSANTOMI POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ROSANTOMI POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRABOWSKIEGO 5/1 31-126 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265604
KRS 0000265603 - C.C.F. SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
C.C.F. SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 16/3/E34 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-283-21-17 140710003 0000265603
KRS 0000265602 - "JW RELIGA INVESTMENT" DARIUSZ RELIGA JANUSZ WIERZCHOLSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"JW RELIGA INVESTMENT" DARIUSZ RELIGA JANUSZ WIERZCHOLSKI SP. J. SP. J. 2006-10-11 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POSTOLIŃSKA 8 51-126 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
895-187-00-58 20392533 0000265602
KRS 0000265601 - "LARGOX" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LARGOX" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAMIENNA 3A 57-100 STRZELIN STRZELIN STRZELIŃSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
914-152-15-85 20394377 0000265601
KRS 0000265600 - "KONTA INVEST" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"KONTA INVEST" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYŻOWA 74A 02-495 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265600